Jag är mycket nöjd med behandlingen av ärendet. Informationsflödet ifrån er är kanon, man vet hela tiden vad som händer och vad det kommer att kosta.
- Peter Rudblom


Bra kundkontakt, löpande information om att ni mottagit hårddisken, att den bearbetades etc.
- John Ajvide Lindqvist