Välkommen till kundregistreringen.

När du slutfört registreringen så kan du transportera din hårddisk till oss för dataräddning.

Om du inte vill fylla i dina uppgifter via internet så kan du ladda hem en beställningssedel för utskrift » här «.

Kunduppgifter

DatorsystemProblembeskrivning
Beskriv problemet så detaljerat som möjligt

 

Prioritet
Här väljer du vilken prioritet du vill ha på ditt ärende


(6,000kr inkl moms tillkommer)
På grund av hög arbetsbelastning just nu så erbjuder vi inte prioritering!

 

Transport av skadat mediaVart hörde du talas om Soondata?